Pierwszym Prezesem Zarządu Gminnego od 1973 roku był Karol Łypka – Naczelnik Gminy. Komendantem Gminnym Był Stanisław Karwan z OSP Majdan Górny.

            Kolejnym Prezesem Zarządu Gminnego był Zygmunt Kucharski – Naczelnik Gminy. Od 1991 roku Prezesem Zarządu Gminnego jest Antoni Wawryca – Wójt Gminy.

            Na terenie gminy funkcjonuje 14 jednostek OSP, skupiających 438 strażaków, dwie jednostki OSP włączone są do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – OSP Majdan Górny i OSP Podhorce. W 2007 roku została zorganizowana dęta orkiestra strażacka w skład której weszło 15 muzyków. Przy OSP  Przeorsk działa młodzieżowa drużyna chłopców, a przy OSP Podhorce drużyna kobieca. W roku 2010 zakupiono 2 nowe samochody strażackie marki MERCEDES dla OSP Majdan Górny i OSP Podhorce, w ramach projektu UE „Poprawa skuteczności działań ratownictwa ekologicznego jednostek OSP- KSRG z terenu Roztocza Tomaszowskiego”. Zarząd Gminny ZOSP RP otrzymał sztandar w 1976 roku. Obecnie Zarząd Gminny ZOSP RP liczy 22 członków.

            Do najważniejszych działań należy zaliczyć:

            - organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych

            - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP

            - budowa i remonty remizo-świetlic OSP

            -  obchody jubileuszy jednostek OSP

            - nadawanie sztandarów jednostkom

            -obchody dnia strażaka

            - organizacja turniejów przeciwpożarowych wśród młodzieży szkolnej

Źródło: "STRAŻE POŻARNE POWIATU TOMASZOWSKIEGO"  Wydawca Powiat Tomaszowski 2011r.

 

Członkowie obecnego Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomaszowie Lubelskim

1. Wawryca Antoni - Prezes

2. Kostrubiec Wiesław - Wiceprezes

3. Malec Janusz - Wiceprezes

4. Kłak Adam - Komendant Gminny

5. Koziura Mieczysław - Sekretarz

6. Bartecki Piotr - Członek Zarządu

7. Dudziński Edward - Członek Zarządu

8. Dżugaj Ryszard - Członek Zarządu

9. Kamiński Jacek - Członek Zarządu

10. Łój Grzegorz - Członek Zarządu

11. Kukiełka Bogusław - Członek Zarządu

12. Majdanik Mariusz - Członek Zarządu

13. Piechnik Kazimierz - Członek Zarządu

14. Piwko Stanisław - Członek Zarządu

15. Skowroński Henryk - Członek Zarządu

16. Umiński Mateusz - Członek Zarządu

17. Traczyk Jan - Członek Zarządu

18. Wajda Marian - Członek Zarządu

19. Wojciechowski Czesław - Członek Zarządu

20. Woś Szymon - Członek Zarządu

21. Kozdra Edward - Przew. Kom. Rewiz.

 

 


trwa inicjalizacja, prosze czekac... OSP Szarowola
trwa inicjalizacja, prosze czekac...